2011-01-06

K R Á S A

Dnes mi Petra poslala  strašne zaujímavú úvahu, nad ktorou som sa nikdy v tomto pohľade nezamyslel.
O KRÁSE.
"V čem spočíva tajemství krásy? Moment naplnení touhy, ten okamžik , stát na vrcholu hory, dočítat nad ránem knížku...jíst něco dobrého. Dobíhat skrz cílovou pásku...KRÁSA JE  v okamihu naplnení."


Myslím si ,že  je to veľmi  zásadné! Dokonca to podporuje myšlienku , že krása je pomíjivá. Krása nie je  vec vytvorená ale stav, dej, moment.

Druhým podnetom  bola váza od TORAFU ARCHITECTS. Objekt, ktorý sa javí krásny v  momente premeny a ten trvá asi desatinu sekundy. Potom celý objekt nesie  auru krásy.

Nakoniec ešte sformulujem otázku na ktorú si môže odpovedať , alebo myslieť každý z vás.
"Prečo architekti  čoraz väčšmi prenikajú do oblasti dizajnu?"1 komentár: